Boda kyrka 2016

Söndag 24 april 2016 spelade vi i Boda kyrka, Rättvik.
”Ett 40-tal personer hade kommit till söndagens musikgudstjänst i Boda kyrka. Sedan Sven Trägårdh hälsat välkommen höjde musikkårens dirigent Åsa Hoffner taktpinnen och marschen ” Bandologie” fyllde kyrkvalven med toner.

Trombonisten Emil Kans hade solopartier i en låt liksom saxofonisten Stefan Larsson i ”Harlem nocturne”. Första delen av programmet avslutades med ”Poem” av Rune Wahlberg. Sven Trägårdh talade om relationer och hur viktigt det är att värna om goda sådana för att tillvaron skall fungera.
Musikkårens avslutande program omfattade idel kända musikstycken – som ”Koppången” och ”Mora äldre brudlåt”. Trägårdh avtackade musikkåren och överräckte blommor till dirigenten, varefter applåder manade fram en häftig marsch som extranummer.” Text från dt.se