Besök av Falun/Borlänge blåsorkestrar 2012

17 november 2012 fick vi besök av Falun/Borlänge blåsorkestrar.
Konsert hölls i Andreasgården där även ’våra’ ungdomar i Tuta och Blås deltog.

Genrep
Dirigenterna
Hornblåsare
Tuta och Blås