MORA MUSIKKÅR
Vår orkester består av ett 30-tal medlemmar, allt från 12 år och upp i mognare åldrar. Vi är stolta över att föra traditionen vidare men vi framför också nyare musik. Spelglädjen och att hela tiden få utvecklas på sitt instrument är starka drivkrafter.

Nya medlemmar hälsas varmt välkomna!!
Vi samarbetar gärna med andra orkestrar!

Mora Musikkår orkester Dalarna

STYRELSEN 2023
Ordförande Isaac Clason
Vice ordförande: Elias Sandén
Sekreterare: Merlijn Scheperboer
Kassör: Agneta Markegård
Ledamot: Emil Kans
Suppleant: Ola Måspers

Mora Musikkår orkester Dalarna