Konfirmandernas marsch 2017

25 mars 2017 spelade vi vid konfirmandernas marsch från Mora kyrka till Moraparken