Kulturpris 2013I oktober 2013 år blev Mora musikkår och Lars Lundin, Oxberg, kulturpristagare i Mora. De får då dela på prissumman 15 000 kronor.

Motiveringen för Mora musikkår var ”För att i 110 år ha varit, och fortfarande är, en viktig och glädjespridande aktör i Moras musikliv.”