Nederländerna 2019

I slutet av maj 2019 besökte vi Apeldoorn i Nederländerna för musikutbyte med Musikvereniging Prins Bernhard Emst.
Det var en mycket trevlig upplevelse, och vi tackar vår värdorkester samt ’vår’ Merlijn Scheperboer som förmedlade kontakten!

Äldst och yngst, Tore 90 och Moa 12
Repeterar med värdorkestern